• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/pages/PERMO-ELEKTR%C4%B0K-ELEKTRON%C4%B0K-VE-OTOMASYON-S%C4%B0STEMLER%C4%B0/255233894509247
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905322274250
  • https://www.instagram.com/permo_automation_system
  • https://www.youtube.com/channel/UCt-jj9gne4q46rhqRp8KqMA

ÇALIŞMA METODOLOJİSİ

Permo Proses'in “çalışma metodolojisi”: 

 

İŞ ANALİZİ

Çalışma öncesinde Permo Otomasyon ve müşterinin birbirlerinin çalışma metodu, problem ve hedeflenen çözümleri konusunda yapacakları araştırma ve ortak çalışmaları kapsamaktadır. Burada yapılan çalışmalarda Permo Otomasyon projeyle ilgili olarak her dokümanı, çalışmayı ve fikri dikkatle inceler ve bunlar konusunda algıladığı projeyi “Tanımlamalar” adını verdiği bir dokümanla belgeler. Bu doküman, proje kapsamı, projenin şu anki ve ileriki safhalarda gidebileceği yönleri, ihtiyaç duyulan donanım, yazılımlar, çalışmalar konusunda tüm istekleri tanımlar. Burada sistemin çalışmaya başladıktan sonraki ihtiyaçları (bakım, destek, yenileme, gelişme, vb.) konularında da olası yönleri belirtir. Bu dokümanda, projenin kabul edilme şartları gibi iki firma arasında sözleşme niteliği taşıyan ve Permo Otomasyon veya müşterinin ne şartlar altında projenin sonuçlandığını kabul edecekleri konusunda da detaylı açıklamalar bulunmaktadır.


 

ÇALIŞMA KILAVUZU

İkinci aşamada, tasarlanan projenin çalışma kılavuzu hazırlanmaktadır. Bu çalışmada, projenin kağıt üzerinde çalışan modeli, tüm ana hatlarıyla yansıtılmaktadır. Proje sonunda üretilecek yazılımın müşteri ihtiyaçlarını karşılaması için müşterinin dokümanı kontrol etmesi istenmekte ve görüşleri alınmaktadır. Bu çalışmanın kağıt üzerinde yapılması işlemleri daha da hızlandırmakta ve projenin yanlış yönlere gitmesi engellenmektedir. 


 

DOKÜMANTASYON

Projenin kuramsal modeli yanında teknik detayları da en ince ayrıntılarıyla doküman haline getirilmelidir. Bu doküman,Permo Otomasyon tarafından proje yöneticisi için hazırlanır ve projedeki her ekranın, her algoritmanın ve veri tabanının detaylı olarak açıklaması yer alır. Bu doküman, projenin sürekliliğini ve belirli bir zaman sonunda tekrar müdahale edilebilirliğini sağlayacak türden gerekli bilgilerle donatılmıştır. 


 

YAZILIM

Bu safha tamamen önceki üç dokümanın yazılıma yansıtılmış halidir. Buna göre çalışma Kullanıcı Kılavuzu dokümanında belirtilen ekranların, Tasarım Dokümanı'nda belirtilen yöntem ve algoritmalarla yazılmış halidir. 


 

TEST

Bu safha yazılım ile birlikte ve yazılım sonunda her aşamada öncelikli olarak Tasarım Dokümanı prosedürlerine daha sonra da kullanıcı isteklerini belirleyen İstek Tanımlamaları dokümanına göre yapılır. Bu işlemler, fonksiyon testi, modül testi, a, b testleri gibi detaylı ve hiyerarşik bir sırayla yapılır. Bu işlemler sonunda ürün teslim edilmeye hazır hale gelir. 


 

TESLİM

Ürün tamamlanmadan firmada test ve deneme aşamaları başlar. Bu özellik sayesinde müşterinin zaman kaybetmeden en temel ihtiyaçlarından başlayarak giderek karmaşıklaşan ve tamamlanan yazılımla çalışması sağlanır. Bu aşamada kullanıcı eğitimleri devam etmektedir. 


 

GEÇİCİ KABÜL

Bu dönem, kullanıcı firmada Permo Otomasyon'un tüm yazılım hizmetini sonuçlandırdığı anda başlar. İstek Tanımlamaları ve Kullanıcı KılavuzuÙnda belirtilen tüm kullanıcı istekleri karşılanmıştır. Müşteri, yazılımı efektif olarak kullanmaya başlar fakat olası hata ve değişiklikler için bir süre kullanıcıda istek değerlendirmeleri yapılır. 


 

KESİN KABÜL

Yazılımın geçici kabul döneminin bitiminden sonra müşteri tarafından tamamen kabul edildiği aşamadır. Burada yazılımın garanti süresi başlamaktadır. 


 

GARANTİ SÜRESİ

Tüm testleri yapılmış ve kesin kabul dönemi sonuçlanmış yazılım artık Permo Otomasyon garantisi altında çalışmaya başlamıştır. Bu aşamada, yazılımda oluştuğu gözlemlenen hatalar Permo Otomasyon tarafından düzeltilir ve projeden artık “Ürün” olarak bahsedilir. 


 

BAKIM

Garanti süresi bitmiş yazılımlar için müşteri firma Permo Otomasyon ile Bakım Anlaşması kapsamında belirli bir süre için bakım ve eğitim talep edebilir. Bu bakım hizmetine bazı durumlarda yazılımın geliştirilmesi ve yeni sürümlerin yüklenmesi de dahil edilebilir. 


 

SONUÇ :

Otomasyon konusunda deneyimi olmayanlar için proses çok basit gibi görünebilir. Bazı proseslerin en önemli özelliği son derece rutin olması ve yüksek hassasiyet gerektirmesidir. Bu özelliklerin her ikiside otomasyonu gerektirmektedir. Ve bu otomasyon herhangi bir otomasyon değil , hız , hassasiyet, güvenirlik, ve esneklik açısından en yüksek verimi sağlayacak doğru otomasyon olmalıdır. 

Uzun yıllar arızasız çalışmayı garanti eden ve bu sayede otomasyon sisteminin fiyatından çok daha fazlaya mal olan iş kayıplarını elimine eden yüksek kalitede ve son teknoloji ekipmanlarla yapılan otomasyon. 

Permo Otomasyon Sistemleri Ltd.Şti. bir sistem evi olarak ilk adımını attı ve devamını “özel proje sistem evi” diyebileceğimiz şekilde getirdi. Bünyesinde daima uzman mühendis yazılım geliştirme kadrosu barındıran PermoOtomasyon , önümüzdeki süreçte de aynı kalite ve teknolojik altyapı ile özel projelere Permo Otomasyon imzasını atmaya devam edecektir.